parallax background
ŠTAMPARIJA HAPPY

Uvek ispred drugih!
Poslovni koncept zasniva se na uvođenju novih tehnologija!

Ofset štampa


Ravna ofset štampa spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se prethodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu.Ofset stampa kao sofisticirani proces u kome zajedno rade čovek i mašina predstavlja sam vrhunac štamparstva. Tehnika ofset stampe se koristi za stampu velikih i srednjih tiraza, i idealna je tehnika za sve stampane forme koje zahtevaju odredjenu preciznost , tehnike dorade prarcijalnim lakom ili ofsetnim lakom, stancovanje u krivolinijskim formama jer za raliku od digitalne stampe postoji mnogo manja odstupanja u kvalitetu otiska i samoj preciznosti stampane forme. Tehnikom ofset stampe se rade brosure, katalozi, flajeri, memorandumi, srednji i veci tirazi vizit karti ,lifleti , knjige …

Sito štampa

Imate reklamnu kampanju? Potrebu za kišobranima u jesen? Majicama pred letnju sezonu? Radne kombinezone i opremu tokom cele godine? Neka se vaš brend vidi i neka dugo traje. Mi možemo da vam pomognemo u tome. Jer je naš otisak kvalitetan i traje dugo. Ponekad i duže od brenda.

Prednost sito štampe je visok kvalitet otiska i njegova trajnost. Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Pogodna je za štampu na plastici, drvetu, keramici i sličnim podlogama raznih oblika i namena. Posebnu primenu nalazi utekstilnoj industriji za štampu najraznovrsnijih tekstilnih materijala. Popularna je kada je rec o velikim tirazima.

Digitalna štampa

Ultra HD rezolucija otiska 2400x2400 dpi učiniće da i najsitniji detalji budu vidljivi na papiru i proširiti granice dizajnerske mašte.

Digitalna štampa je osmišljena da u potpunosti olakša proces stampe. Pripremljen materijal sa kompjutera odlazi pravo u mašinu za digitalnu stampu koja za svega par minuta izbacuje više desetina otisaka. Digitalna stampa je posebno pogodna za: vizit karte, ID kartice, flajere, jelovnike, cenovnike, memorandume, pozivnice, kataloge, prospekte, brošure, kalendare, plakate, samplepljive etikete, nalepnice, deklaracije, knjige malih tiraža, preslikače...

Solventna štampa


Solventna štampa nalazi višestruku primenu u štampanju unutrašnjih i spoljašnjih reklama: ispisivanje automobila, table za firmu, štampa displeja, štampa plakata, štampa na tekstilu i platnu i još mnogo toga!

Solventna štampa je štamparska tehnika koja uglavnom služi za digitalno štampanje velikih formata. U zavisnosti od odabranog materijala, kao i od stepena izloženosti nepovoljnim atmosferskim uticajima (vlaga, niske i visoke temperature, UV zračenje i sl.), solventna štampa može trajati i do 10 godina. Zbog dobre otpornosti na spoljašnje uslove, kvaliteta boja i same štampe, kao i zbog mogućnosti štampanja na različitim postojanim materijalima, solventna štampa ima široku primenu u izradi raznovrsnih reklamnih medija za outdoor upotrebu. Treba pomenuti i da je cena izrade reklamnog materijala metodom solventne štampe, bez obzira na njen vrhnunki kvalitet i na sve njene vrline i prednosti, veoma povoljna.

ŠTAMPARIJA HAPPY

Štamparija Happy je napravila inzvaredan izbor reklamhog materija na kome će vaš znak, logo, ilustracija ili poruka da zasija i da prikaže vaš brend.